Ένα Δημοφιλές Site Για Τις Σύγχρονες Γυναίκες, Η Οποία Θα Βοηθήσει Κάθε Γυναίκα Sovoyu Αλλάξει Τη Ζωή Προς Το Καλύτερο

Διαχωρισμός από κοινού

Διαχωρισμός από κοινού: διαδικασία

Πώς λειτουργεί ο κοινός διαχωρισμός των συζύγων χωρίς δικηγόρο: η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Διαχωρισμός από κοινού

ο διαχωρισμός από κοινού των συζύγων είναι ένας τρόπος να συντομεύστε το χρόνο συνήθης συναινετικός διαχωρισμός. Περιττό να πούμε ότι ο διαχωρισμός που πραγματοποιείται χωρίς δικηγόρους εξοικονομεί συχνά το πολύ υψηλό κόστος της διαδικασίας.

Συναινετικός διαχωρισμός χωρίς δικηγόρο

Διαχωρισμός στο κοινό δίκαιο

Το νομοθετικό διάταγμα n. 132/2014, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 13 Σεπτεμβρίου του παρελθόντος έτους, έφερε επανάσταση στη διαδικασία απόκτησης του προσωπικός διαχωρισμός των συζύγων, εισάγοντας δύο νέα εργαλεία που αποσκοπούν στην επιτάχυνση και την απλούστευση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται για να τεθεί τέρμα στον δεσμό του γάμου ή να τροποποιηθούν οι προϋποθέσεις που έχει ήδη καθορίσει προηγουμένως ο δικαστής.

Διαχωρισμός σε κοινές απαιτήσεις

Για να επικοινωνήσετε με τοΥπάλληλος Πολιτικής Κατάστασης για να επιτευχθεί διαχωρισμός ή διαζύγιο τότε είναι απαραίτητο:

  • δεν υπάρχουν ανήλικα παιδιά
  • δεν υπάρχουν ενήλικα παιδιά ανίκανα ή σοβαρά άτομα με ειδικές ανάγκες
  • δεν υπάρχουν ενήλικα παιδιά που δεν είναι οικονομικά αυτάρκεις

Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όπως προκύπτει από το δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, οι προαναφερθείσες συμφωνίες δεν μπορούν να περιέχουν καμία συμφωνία μεταβίβασης ιδιοκτησίας (στην περίπτωση, για παράδειγμα, της οικογενειακής κατοικίας, του κοινού τρεχούμενου λογαριασμού, του αυτοκινήτου κ.λπ.). Ωστόσο, μια επόμενη εγκύκλιος n. 6 του 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών προέβλεπε τη δυνατότητα εισαγωγής της πληρωμής ενός περιοδικού ελέγχου για τη συντήρηση, τόσο σε περίπτωση συναινετικού διαχωρισμού όσο και σε περίπτωση κοινής αίτησης τερματισμός των αστικών αποτελεσμάτων ή τη λύση του γάμου.

Στο σημείο αυτό, η εν λόγω εγκύκλιος διασαφήνισε ότι ο υπάλληλος αστικής κατάστασης καλείται να εφαρμόσει τα όσα συμφωνήθηκαν από τα μέρη, χωρίς να εισέλθει στα πλεονεκτήματα του συναινετικά αποφασισθέντος ποσού, ούτε για τη συμμόρφωσή του.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της συμφωνίας την παροχή της πληρωμής σε έναν ενιαίο λογαριασμό του περιοδικού ελέγχου διαζυγίου (πρβλ. μια εφάπαξ εκκαθάριση), δεδομένου ότι, αν πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο (κινητή ή ακίνητη περιουσία), η διάταξη αυτή αποκλείεται ρητώς από το εν λόγω διάταγμα.

Διαχωρισμός από κοινού πώς λειτουργεί

Αφήνοντας εδώ την καινοτομία του cd. διαπραγματευτική συμφωνία με τη βοήθεια δικηγόρων, art. Το άρθρο 12 του νέου κανονισμού επιτρέπει στους συζύγους να απευθύνονται απευθείας στον δικηγόρο«Υπάλληλος Πολιτικής Θέσης του Δήμου κατοικίας (και των δύο μερών, τουλάχιστον ενός από τα δύο, ή εναλλακτικά του τόπου όπου ο γάμος γιορτάστηκε ή μεταγράφηκε), με την προαιρετική βοήθεια δικηγόρου, προκειμένου να συνάψει και να υπογράψει συμφωνία προσωπικού διαχωρισμού ή διαζυγίου, ή ακόμα και να αλλάξουν οι συνθήκες που έχουν καθοριστεί εκείνη τη στιγμή.

Ο Δήμαρχος ή ο εκπρόσωπός του, έλαβε το δηλώσεις συνεργατώνκαι όχι πριν από τριάντα ημέρες από την παραλαβή, τους καλεί να εμφανιστούν ενώπιον τους για την τελική επιβεβαίωση, η οποία, εν προκειμένω, υπό την προϋπόθεση του απαιτούμενου σχολιασμού στο πιστοποιητικό γάμου, θα έχει τα ίδια αποτελέσματα με τα δικαστικά μέτρα από την ημερομηνία της πρώτης συνδρομής).

Από την άλλη πλευρά, η μη εμφάνιση των μερών κατά την ημέρα που ορίζει ο πρώτος πολίτης θα ισοδυναμεί με αδυναμία επιβεβαίωσης της συμφωνίας που θα χάσει την αποτελεσματικότητά της με την ανάγκη επαναφοράς της διαδικασίας. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απλοποιημένη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν αφορά συναινετικούς διαχωρισμούς ή κοινά αιτήματα διαζυγίου, δηλαδή όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με τους όρους ρύθμισης των αμοιβαίων σχέσεων. Διαφορετικά, η τακτική διαδικασία πρέπει να διαπιστωθεί με την κατάθεση της δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Avv. Francesca Oriali

Βίντεο: Ο χρυσός υπάρχει και μέσα στις πέτρες. Όχι μόνο σε χώμα. Σπάζοντας την πέτρα βγάζουμε το χρυσό


Μενού